Cena netto: 160,46 zł
Cena brutto: 197,37 zł
Dostępność: 2 dni
Koszt dostawy: od 22,00 zł
W koszyku

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas!

33 5000 555 sklep@gastromania.pl Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
Informacje:
pojemność: 10 l

Zasadowy płyn myjący do zmywarek gastronomicznych 10 l | GASTROMANIA, LabClean - Opis:

Zastosowanie: Do bieżącego mycia w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych - szkła, porcelany, ceramiki, wyrobów ze stali, tworzyw sztucznych odpornych na alkalia. Środek niskopieniący, bezpieczny w użyciu, skutecznie działający niezależnie od stopnia twardości wody. Przeznaczony głównie do profesjonalnych zmywarek z systemem dozującym.

Sposób użycia: zalecane dozowanie od 3-5 ml płynu na 1 litr, w zależności od zabrudzenia naczyń i twardości wody.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Zwroty wskazujące środki ostrożności: P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; P102: Chronić przed dziećmi; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie; Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: SODIUM HYDROXIDE; Składniki: Fosfoniany 5 <= (m/m) < 15; NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole (m/m) < 5; Polikarboksylany (m/m) < 5; Numer UN (numer ONZ): UN1760; Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY l.N.O. (Wodorotlenek sodu).
Zasadowy płyn myjący do zmywarek gastronomicznych 10 l | GASTROMANIA, LabClean - Opinie:
Tylko osoby które kupiły dany produkt mogą dodawać opinie.
Zasadowy płyn myjący do zmywarek gastronomicznych 10 l | GASTROMANIA, LabClean - Zwroty i reklamacje:

W przypadku gdy dostarczony towar z jakiegokolwiek powodu Państwu nie odpowiada, a zakupiony został przez konsumenta (w rozumieniu przepisów prawa), możliwy jest jego zwrot w terminie do 14 dni. Zwrot towaru musi przebiegać zgodnie z §6 naszego regulaminu na adres podany przez pracownika sklepu. Zalecamy wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać poniżej w podanym linku i wysłanie go wraz z wracanym towarem. Wymiana na inny towar możliwa po uzgodnieniu z pracownikiem sklepu. Przed zwrotem lub wymianą zalecamy skontaktowanie się z naszym działem handlowym.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza elektronicznego lub wysłanie zgłoszenia na adres: serwis@gastromania.pl bądź pocztą tradycyjną na druku reklamacyjnym.

Elektroniczny formularz reklmacyjny

Druk reklamacyjny