Taborety z palnikiem gazowym przeznaczone są do profesjonalnego użytku w zakładach zbiorowego żywienia takich jak szkolne i zakładowe stołówki, restauracje, hotele ale także pralniach, gospodarstwach rolnych i hodowlanych przez odpowiednio przeszkolone osoby. Gazowe taborety gastronomiczne stosuje się do obróbki termicznej wszelkiego rodzaju produktów wymagających gotowania, smażenia, podgrzewania itp. Przeznaczone są do eksploatacji w zakładach zbiorowego żywienia do gotowania i podgrzewania potraw, w gospodarstwach rolnych do podgrzewania karmy dla zwierząt lub gotowania wody dla celów gospodarczych, w zakładach przemysłowych nie związanych z gastronomią do gotowania sporej ilości wody. Do podłączenia taboretu gazowego wymagane jest przyłącze gazu w pomieszczeniu w którym taboret będzie instalowany. Urządzenie to może być także zasilane za pomocą butli gazowej propan-butan co w znaczący sposób ułatwia manipulację taboretem – na przykład można go wykorzystać jako urządzenie przenośne na imprezach plenerowych, rautach, festynach itd.

Czytaj więcej >

Taborety gazowe w ofercie sklepu Gastromania.pl

Nasza oferta obejmuje najpopularniejsze urządzenia takich firm jak Egaz, Roller Grill, Kromet, Lozamet, Hendi czy Stalgast, jednak możemy zaproponować także taborety innych firm, wedle wymagań naszych klientów. Posiadamy także możliwość wyprodukowania taboretu gazowego o innych wymiarach lub mocach niż standardowo podane na naszych stronach – także z większą ilością palników oraz o rusztach wykonanych ze stali emaliowanej, nierdzewnej lub żeliwa.

Budowa taboretów gazowych

Konstrukcja dostępnych na rynku modeli wykonana jest ze stali nierdzewnej w formie szkieletowej lub jako urządzenie zabudowane z tłoczonej blachy kwasoodpornej (najczęściej gatunku 1.4301). W urządzeniach zabudowanych płyta wierzchnia (blat) na którym umieszczony jet palnik jest ukształtowana w taki sposób aby uniemożliwić wlewanie się do wnętrza taboretu płynów, które mogą wykipieć z garnka. Ruszt na którym osadza się naczynie może być wykonany w trzech wersjach:

 • jako ruszt nierdzewny będący jednocześnie integralną częścią konstrukcji urządzenia np: w wybranych modelach szkieletowych taboretów gazowych firm KROMET i EGAZ,
 • jako lekki ruszt nakładany na urządzenie, który w każdym momencie można zdjąć i wyczyścić wykonany najczęściej z grubych prętów ze stali nierdzewnej,
 • jako ciężki ruszt nakładany na urządzenie, wykonany najczęściej ze stali emaliowanej, stali nierdzewnej lub jako odlew żeliwny.

Palniki kuchennych taboretów gazowych składają się z dyszy gazowej, korpusu mieszalnika, tulei regulacyjnej oraz głowicy wielootworowej zbudowanej z żeliwa lub ze specjalnego stopu metali odpornych na wysoką temperaturę. Dodatkowo palnik główny wyposażony jest w jednopłomieniowy palnik pilotujący z regulacją mocy cieplnej i z czujnikiem płomienia tzw. termoparą oraz zabezpieczenie przeciwwypływowe . W zależności od producenta moc gazowa palników waha się o 2 do 14 kW.

Wentylacja podczas użytkowania taboretów gazowych

 • Pomieszczenie kuchenne powinno być dobrze wentylowane aby uzupełniać spalany tlen z powietrza,
 • Taboret jest urządzeniem otwartego spalania pobierającym powietrze z pomieszczenia i odprowadzające spaliny do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany. Urządzenie należy ustawić pod wyciągiem miejscowym z okapem zapewniającym wymagany przepływ zależny od mocy cieplnej (co najmniej 2 m3/h] x moc cieplna w kW).
 • Spaliny z taboretów należy odprowadzać na zewnątrz pomieszczeń w sposób podany w normach.
 • Wlot powietrza do pomieszczenia należy wykonać w taki sposób, aby nie powstawały szkodliwe prądy powietrza, które nie powinny być nawiewane bezpośrednio na obsługującego,
 • Należy prawidłowo nastawić otwory odprowadzające powietrze.
 • Należy regularnie czyścić filtry okapów i przewody wentylacyjne. Do czyszczenia filtrów nie wolno stosować palnych płynów i rozpuszczalników,
 • Okresowo sprawdzać wlot i wylot powietrza, czy nie są uszkodzone oraz czy jego przepływ nie jest utrudniony.

Podłączenie taboretu gazowego do instalacji gazowej

Przyłączenie taboretu do butli z gazem propan lub do istniejącej instalacji gazowej może wykonać jedynie uprawniony instalator z zachowaniem wszystkich przepisów bezpieczeństwa. Taborety gazowe produkuje się na wymagany przez klienta rodzaj gazu np: propan butan G30; G20; G2,350 lub G27. Przed podłączeniem do sieci gazowej monter sprzetu gastronomicznego powinien zawsze:

 • Sprawdzić czy taboret przystosowany jest do spalania gazu stosowanego przez użytkownika,
 • Sprawdzić szczelność przyłączenia taboretu do instalacji gazowej. Zabrania się sprawdzania szczelności za pomocą płomienia,
 • Sprawdzić czy instalacja gazowa w pomieszczeniu wyposażona jest w ręczny zawór odcinający. Jeśli nie, należy taki zawór zainstalować.

Zasady użytkowania naczyń na taboretach gazowych

Należy zwrócić uwagę, aby średnica dna na przykład profesjonalnych garnków nierdzewnych lub rondli kuchennych była zawsze większa od korony płomienia palnika a samo naczynie było przykryte pokrywką. Na rusztach taboretów gazowych można stawiać garnki o srednicy dna do 600 mm, zaleca się jednak aby średnica garnka nie przekraczała 500 mm a jego wysokość nie była większa niz średnica. Producenci ponadto zalecają aby na ruszczcie taboreta nie umieszczać obciążeń większych niż 120 kg. Dodatkowo należy pamiętać iż aby na taborecie gazowym umieszczać zawsze napełnione urządzenie (nigdy puste) a przy nagrzewaniu korzystać z maksymalnej mocy cieplnej palnika w celu przyspieszenia procesu grzania – po uzyskaniu odpowiedniej temperatury można ustalić wielkość plomienia według własnych potrzeb.