• HACCP w gastronomii - najważniejsze informacje

    HACCP w gastronomii - najważniejsze informacje

    Każdy lokal gastronomiczny zobowiązany jest zadbać o HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli system zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa żywności, który służy zapobieganiu zagrożeniom na każdym etapie produkcji i dystrybucji gotowego produktu klientowi. System HACCP umożliwia identyfikację, ocenę, monitoring i kontrolę ewentualnych zagrożeń oraz obniża ryzyko ich wystąpienia.

    Przeczytaj >